• Slovensko U21 - Nórsko U20
    • Slovensko U21 - Nórsko U20

    • Dňa 26.3.2019 sa skupinka našich futbalovo naladených žiakov pod vedením trénerov rozhodla povzbudiť slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov v prípravnom zápase proti výberu Nórska. Napriek tomu, že Slovensko prehralo 0 : 2, sa žiakom akcia páčila a užili si atmosféru ozajstného svetového futbalu.

     Galéria

   • Krajské kolo Biologickej olympiády
    • Krajské kolo Biologickej olympiády

    • Po úspešnom absolvovaní okresného kola projektovej časti Biologickej olympiády / 1. miesto / sa Viktória Poláková prebojovala do krajského kola, ktoré sa konalo 20. marca 2019 v Nitre. Vo veľkej konkurencii obsadila krásne 7. miesto. Srdečne blahoželáme !

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • Naše recitátorky sa 20.marca 2019 zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Nových Zámkoch. V silnej konkurencii neobsadili žiadne umiestnenie, avšak pre nás sú víťazky. Za reprezentáciu školy im ďakujeme!

   • Pozvánka
    • Pozvánka

    • Vážení rodičia.

     Pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 21.03.2019.

      

    • Hviezdoslavov Kubín

    • Dňa 19.02. 2019 sa na našej škole konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši recitátori súťažili so svojimi rovesníkmi zo základných škôl z Gbeliec a Svodína. Do okresného kola postupili tri naše žiačky: Sofia Jansová 4.A , Bernadett Pikler 6.B a Michaela Zgurišová 6.B. Všetkým zúčastneným i výhercom blahoželáme a držíme palce!

     Galéria

    • Maškarný ples

    • Riaditeľstvo základnej školy ďakuje všetkým rodičom, starým rodičom, triednym kolektívom , podnikateľom / NÁBYTOK Szabó, ŽELEZIARSTVO BE-BA, HODINÁRSTVO Žákovič, ELEKTRO FAREL, Bicykle MIHALKO/ a  MUDr. Szabovej za štedré príspevky do tomboly  školských plesov.

     Vaša štedrosť vyčarila mnohým  čarovný úsmev na perách a ohromnú radosť  a tým ste prispeli k podpore našej školy a dobrej nálade na plesoch.

     Galéria

      

   • First Lego League
    • First Lego League

    • V pondelok 14.1.2019 sa skupinka našich žiakov zúčastnila robotickej súťaže v Bratislave. Súťaž prebiehala od konca augusta, no oni  sa zapojili až v novembri. Napriek tomuto handicapu sa nevzdali a statočne bojovali s úlohami. A oplatilo sa! Spomedzi 13 účastníkov obsadili celkovo 5. miesto a 2. miesto v samotnom súboji robotov pri plnení misií.

   • Predprázdninové dopoludnie
    • Predprázdninové dopoludnie

    •  

     Posledný deň pred vianočnými prázdninami škola ožila. Ráno sme začali rozprávkou  POPOLUŠKA, ktorú pre spolužiakov nacvičili žiaci 6.A,B pod vedením pani učiteľky Špánikovej. Bola netradičná  , hrali ju v anglickom jazyku.

     Medzitým  družstvá jednotlivých tried hrali v telocvični florbalový turnaj. Konečné poradie je nasledovné :

     1. 5.B         1. 6.A         1. 7.A           1. 8.A          1. 9.B

     2. 5.A         2. 6.B         2. 7.B           2. 8.C          2. 9.A  

     3. 5.C                                               3. 8.B

     Víťazom  gratulujeme.

     Najväčší  úspech mal však zápas medzi deviatakmi a učiteľmi. Družstvo učiteľov  tvorili: p. uč. Toběrný, Molnár, Husár, Čief, Chalmovský, Franta.

      Žiaci sa nedali a vytrvalo útočili ,no i napriek tomu športová rutina i správna kondička učiteľov  bola neoblomná a vyhrali. Bol to zaujímavý  zápas s veľkou popularitou. Možno budúci rok vyhrajú žiaci, k tomu však treba pokračovať v trénovaní.

     TO BY MOHLO BYŤ AJ MOTTOM BUDÚCEHO ROKA 2019

     ŠPORTOM KU ZDRAVIU A K VÍŤAZSTVU.

     Galéria

   • Vystúpenie prvákov
    • Vystúpenie prvákov

    • 16.12. na tretiu adventnú nedeľu vystupovali naši prváci na pešej zóne , kde svojimi básničkami,tančekom,pesničkami  a vinšami vyčarili nejeden úsmev na perách  svojich rodičov i tlieskajúceho publika.

     Galéria

   • Blší trh
    • Blší trh

    • Dňa 13.12. žiaci 9.B triedy  pod vedením pani učiteľky Klíčovej už tradične zorganizovali VIANOČNÝ BLŠÍ TRH. Knižky, šaty , hračky potešili nových majiteľov a výťažok 220€  potešil psíkov v útulku .Časť peňazí bola odovzdaná veterinárnej ambulancii  , ktorá sa stará o týchto štvornohých priateľov človeka. 

     Ďakujeme každému kto podporil túto charitatívnu akciu.

     Galéria

   • Šľahačková princezná
    • Šľahačková princezná

    • Dňa 6.12. boli žiaci štvrtého a piateho ročníka na prekrásnom muzikáli Šľahačková princezná.  Prekrásna rozprávka , hudba , vianočné trhy umocnili čaro a príchod VIANOC.

     Galéria

   • VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA  P Y T A G O R I Á D Y školský rok 2018/2019
    • VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA P Y T A G O R I Á D Y školský rok 2018/2019

    • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej žiaci riešia 15 príkladov za 60 minút. Body sa prideľujú za správnosť a čas len v prípade, ak súťažiaci dosiahne z 15 bodov aspoň 10, teda je úspešným riešiteľom. Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje dosiahnutý počet bodov a až potom kratší čas.

     Tento rok sa súťaže zúčastnilo spolu 109 súťažiacich. Dňa 12.12.2018 súťažili žiaci v kategórii P3, P4 a P5 a dňa 13.12.2018 v kategórii P6, P7 a P8.  Pre veľký počet prihlásených žiakov sa súťaž uskutočnila v školskej jedálni a otvorila ju pani riaditeľka Mgr. Anastázia Szabóová.

     Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEME

     a želáme im  veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.

     Galéria

   • Vianočné vystúpenia
    • Vianočné vystúpenia

    • Vianočné vystúpenia žiakov pre obyvateľov mesta Štúrovo.

     Už tradične žiaci našej školy v čase Vianoc zavítajú medzi seniorov . Tento rok tretiaci navštívili hotel Thermal, kde spestrili chvíle dôchodcom. Nezabudli ani na obyvateľov  Danubia Štúrovo.

     Krátke básne, vinše, tance, či piesne a humorné scénky zo života umocnili čaro prichádzajúcich Vianoc.

     Galéria

   • PETROHRAD OČAMI DETÍ
    • PETROHRAD OČAMI DETÍ

    • Dňa 10.12.2018 prijali pozvanie žiaci našej školy na vernisáž spojenú s preberaním cien súťaže PETROHRAD OČAMI DETÍ v Lučenci .

     V tejto výtvarnej súťaži sme vyhrali:

      2. miesto – Róbert Štercel

      Cenu poroty  : Nikolas Křiva, Dávid Varga, Ela Struhárová , Iveta Farkašová

     Najúspešnejší pedagóg : Mgr. Hajnalka Brigán Brocko

     Ceny boli odovzdané ministerkou kultúry . Uvedeným žiakom  a pedagógovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov .

     Galéria

   • Mikulášske súťaženie
    • Mikulášske súťaženie

    •  

     5.decembra sme oslávili MIKULÁŠA  na škole netradične .

     1. Žiaci  ročníkov -4. mali divadelné predstavenie v kultúrnom dome ,kde ich potom navštívil i MIKULÁŠ.
     2. Starší žiaci  mali MIKULÁŠSKE  DIELNE :
     • hudobné karaoke
     • príprava vianočných ozdôb a zdobenie stromčeka
     • nácvik vianočného tanca
     • zábavné súťaženie
     • Vianočný kvíz

      

     1. Uskutočnil sa 1. ročník Mikulášskeho súťaženia žiakov, ktoré zorganizovala naša škola. V športovej hale Mestskej športovej organizácie sa zišli žiaci ZŠ s VJM  Endre Adyho, ZŠ Ostrihom, Gymnázia Štúrovo a našej základnej školy. Pred samotným súťažením nám žiaci 6.B triedy pripravili tanečné vystúpenie a aj rozcvičenie na hudbu pre všetkých účastníkov. Súťažilo sa v šiestich disciplínach, v ktorých žiaci mohli predviesť svoju šikovnosť aj kondíciu. Po skončení poslednej disciplíny a spočítaní bodov vzniklo nasledovné poradie:

                                               1. miesto – ZŠ Štúrovo

                                               2. miesto – ZŠ Ostrihom

                                               3. miesto – ZŠ Endre Adyho

                                               4. miesto – Gymnázium Štúrovo

     Bol to vydarený deň plný zábavy , radosti , smiechu a pohody. Ďakujeme všetkým školám, že prijali naše pozvanie a veríme, že v nasledujúcich rokoch sa z tohto súťaženia stane tradícia.

     Galéria

     Ďakujem sponzorom tejto akcie , že svojím príspevkom zvýšili kvalitu a úroveň tohto podujatia ,ale hlavne radosť našich žiakov .

     SPONZORI : Mesto Štúrovo

                          Francúzska pekáreň – pán  Molnár

                          Bicykle MIHALKO

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová