• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Celoslovenské Testovanie 5-2018

      Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na
      všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia
      žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných
      podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie sa uskutoční v papierovej
      forme.Viac informácií na internetovej stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 .

    • Halloween
     • Halloween

      Posledné popoludnie pred jesennými prázdninami patrilo aj tento školský rok halloweenskej párty. Na pozvanie žiackeho parlamentu sa na školskej chodbe zišli žiaci ako celkom milé a neškodné strašidlá. Prezlečení za strašidlá rôzneho druhu sa mohli veselo zabaviť a zasúťažiť si. Najkreatívnejšie masky dostali na pamiatku malý darček.

     • Výchovný koncert

      Dňa 8.novembra sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu, ktorého témou bola šikana v jej najrôznejších podobách. Cieľom bola prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro. Besedujúcimi boli speváci Robo Papp a Marcel Dragúň, ktorí svojim priateľským vystupovaním si dokázali získať dôveru publika a vysvetliť žiakom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania. Výchovný koncert bol popretkávaný piesňami v podaní oboch interpretov. Galéria

    • Výchovný koncert
    • Obvodné kolo v basketbale starších žiakov
     • Obvodné kolo v basketbale starších žiakov

      Dňa 7.11.2018 sa naše chlapčenské basketbalové družstvo žiakov zúčastnilo Obvodného kola basketbalu starších žiakov vo Dvoroch nad Žitavou. Svoje sily si zmerali s rovesníkmi zo ZŠ Dvory nad Žitavou, ZŠ Svodín a ZŠ Tvrdošovce.

      V prvom zápase si naše družstvo jednoznačne poradilo so ZŠ Svodín v pomere 22:0. V druhom stretnutí nestačilo na domáci výber ZŠ Dvory nad Žitavou, ktorému podľahli 15:5. Tretí zápas priniesol ďalšie vysoké víťazstvo našich 20:2, keď porazili ZŠ Tvrdošovce. V konečnom zúčtovaní 2 výhry a 1 prehra priniesli pekné, ale bohužiaľ nepostupové druhé miesto.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Wools. Tradične si ho pripomíname štvrtý októbrový pondelok. Tento školský rok sa žiaci V. B triedy rozhodli, že prekvapia našich najmenších - prváčikov. Prišli na návštevu do každej prvej triedy aj so zaujímavým hosťom. So svetlonosom. Celý vysmiaty svetielkoval a svetielkoval... a piataci zatiaľ čítali povesť Svetlonos v Lednici. Potom prišlo ďalšie prekvapenie v podobe veršov od Jozefa Mokoša Malí sme my, malí... Žiaci v ŠKD zhotovovali originálne záložky do kníh a nezabudli sme ani na reláciu do školského rozhlasu. Žiaci i pedagógovia si vypočuli, čo je hlavnou myšlienkou a cieľom tohto dňa. Pre všetkých žiakov školy pripravili piataci výstavu naj... kníh. Galéria

    • Tvorivé dielne v ŠKD
     • Tvorivé dielne v ŠKD

      Tradičné tvorivé dielne v ŠKD, ktorých sa zúčastnili deti zo všetkých siedmych oddelení sa uskutočnili dňa 24.10.2018. Pani vychovávateľky pripravili deťom prírodný, odpadový a technický materiál, z ktorého vytvorili jesenné ozdoby a kreácie. Fantázia a samostatnosť sa prejavili pri trhaní, lepení, farbení, dotváraní prác, ktoré si deti zobrali domov . Z výtvorov mali deti radosť a nezabudli ani na triedenie odpadu a záverečné ukladanie pomôcok. Už teraz sa tešíme na vianočné tvorivé dielne! Galéria

    • Kontakt

     • Základná škola Štúrovo
     • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
     • 036 7511133 036 7511134
     • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
     • 37860879
     • 2021609227
     • Mgr. Anastázia Szabóová
     • Mgr. Miroslav Chalmovský
     • Ing. Erika Slížová
     • Ing. Anna Bátiová Šindárová
    • Prihlásenie