Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra dokladu úhrady s DPH úhrady Poznámka úhrady
Faktúra 122278492 Telefónne poplatky 21,94 s DPH 27.12.2019 ORANGE Slovensko
Faktúra 41900309 Učebné pomôcky 463,90 s DPH 23.12.2019 Publicom s.r.o.
Faktúra 2219122663 Učebné pomôcky ŠKD 454,93 s DPH 20.12.2019 MIRA Office, s.r.o.
Zmluva Dar 400,00 s DPH 20.12.2019 RZ pri ZŠ Základná škola, Adyho 6, Štúrovo Mgr. Anastázia Szabóová riaditeľka ZŠ
Faktúra 20190057 Dlažba 3 309,12 s DPH 19.12.2019 HBH Group s.r.o.
Faktúra 201311144 Výučbový softvér 197,00 s DPH 19.12.2019 STIEFEL EUROCART
Faktúra 152190076 Licencia - Megakozmix 149,00 s DPH 18.12.2019 AGEMSOFT a.s.
Faktúra 2019582 Služby PO a BOZP 30,00 s DPH 18.12.2019 AVIMAR, s.r.o.
Faktúra 8248462249 Telefónne poplatky 3,48 s DPH 16.12.2019 Slovak Telekom
Faktúra 8970110163 Vodné - stočné 336,70 s DPH 16.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 31719 Preprava osôb Štúrovo - Nové Zámky a späť 40,00 s DPH 16.12.2019 ANDY TRANS
Faktúra 20195330 SSD a adapter 150,00 s DPH 12.12.2019 Jozef Gabulya - GoComp
Faktúra 8247428092 Telefónne poplatky 95,78 s DPH 12.12.2019 Slovak Telekom
Faktúra 19017 ŠVVP 250,00 s DPH 12.12.2019 Mgr. Adriana Gábrišová
Zmluva 9923549174 Poskytovanie verejných služieb 30.00/mesačne s DPH 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Adyho 6, Štúrovo Mgr. Anastázia Szabóová riaditeľka ZŠ
Faktúra 19610434 Tlač plagátov 48,70 s DPH 12.12.2019 Ladislav Gubrica
Faktúra 20190057 USB kľúč 30,00 s DPH 12.12.2019 Multigo s.r.o
Faktúra 21926339 Odborná literatúra Personálne riadenie 42,95 s DPH 09.12.2019 RAABE, Nakladatelstvo
Faktúra 21926654 Odborná literatúra Zákony v školskej praxi 45,35 s DPH 09.12.2019 RAABE, Nakladatelstvo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5183
   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová