Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia!

Údaje, ktoré vložíte do tejto prihlášky, budú pre Vás vytlačené a pripravené na podpis v deň zápisu Vášho dieťaťa v dňoch 23. a 24. apríla 2020. Spoločne tým ušetríme Váš i náš čas. Bez vlastnoručného podpisu oboch zákonných zástupcov (rodičov) nie je prihláška právoplatná. V prípade, že nemáte žiadny kontakt na druhého zákonného zástupcu, podpíšete v deň zápisu čestné prehlásenie o danej skutočnosti.

Ďakujeme.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová