• Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

    • Údaje o zamestnávateľovi

     Názov a adresa zamestnávateľa - Základná škola, Adyho 982/6, 943 01 Štúrovo

     IČO - 37860879

     Štát - Slovenská republika

     Právna forma - Rozpočtová organizácia

     Štatutárny orgán zamestnávateľa - Mgr. Anastázia Szabóová, riaditeľka školy

     Zodpovedná osoba - Ing. Anna Šindárová, personalista - mzdový účtovník

     Podávanie podnetov písomne: na e-mailovú adresu - podnety.zssturovo@gmail.com

                                                      poštou na adresu - Základná škola, Adyho 982/6 943 01 Štúrovo

                                                      osobne - v kancelárii ZŠ Štúrovo, Adyho 982/6

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová