• ZIPPYHO KAMARÁTI

       Zippyho kamaráti je program sociálneho a emocionálneho učenia zameraný na rozvoj sociálnych zručností u detí vo veku 5-7 rokov.  Vytvorila ho pred vyše 20 rokmi britská mimovládna organizácia Partnership for Children .Tento program sa realizuje vo viac ako 30 krajinách sveta, celosvetovo ním prešlo už viac ako 1,6 milióna detí. Na Slovensku sa realizuje od roku 2013. Prvých päť rokov ho zastrešovala mimovládna organizácia Liga za duševné zdravie a od mája 2018 má jeho koordináciu a organizáciu na starosti novovzniknuté občianske združenie (OZ) Zippy.

   Kto je Zippy

       Zippy je lúčny koník, maskot programu. Lekcie programu sú sprevádzané príbehom, v ktorom vystupuje niekoľko postáv – deti, ich rodičia, učitelia. Jedna z hlavných postáv, chlapec Tig, má doma v akváriu domáce zvieratko, lúčneho koníka Zippyho, ktorému zveruje svoje radosti a starosti.

   Ako program realizujeme

       Program Zippyho kamaráti  sa nezameriava na deti so špecifickými problémami alebo ťažkosťami, podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí.

       Pozostáva zo šiestich modulov a každý modul zo štyroch lekcií: týchto 24 lekcií sa realizuje počas jedného školského roka. Jedná sa o nasledovných šesť modulov (tém): Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií.

   Program deti učí

   • Ako si uvedomiť svoje pocity a vedieť o nich hovoriť
   • Ako vyjadriť to, čo chcú povedať
   • Ako pozorne načúvať
   • Ako požiadať o pomoc
   • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
   • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
   • Ako sa ospravedlniť
   • Ako sa vyrovnať so šikanovaním
   • Ako riešiť konflikty bez psychickej ujmy na oboch stranách
   • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
   • Ako zvládať nové situácie
   • Ako pomáhať druhým

       Na našej škole sa do tohto projektu zapojila 2.C trieda pod vedením pani učiteľky Mgr. Gabriely Vavrovičovej.

      Už majú za sebou aj prvú lekciu ,v ktorej sa deti rozprávali o pocitoch :smútok a šťastie a potom nakreslili aj pekné obrázky.

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová