• O projekte

    •  

     COMENIUS - bilaterálny projekt medzi našou školou a školou v Adane

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
      
     Remove borders and enjoy learning


      stránka projektu: www.mmkproje.web.tr


     Projektová pieseň

     V turečtine:

     Şu dünyadaki en mutlu kişi
     Mutluluk verendir
     Şu dünyadaki sevilen kişi
     Sevmeyi bilendir

     Şu dünyadaki en güçlü kişi
     Güçlükten gelendir
     Şu dünyadaki en bilgin kişi
     Kendini bilendir

     Bütün dünya buna inansa
     Bir inansa
     Hayat bayram olsa
     İnsanlar el ele tutuşsa
     Birlik olsa
     Uzansak sonsuza

     Bütün dünya buna inansa
     Bir inansa
     Hayat bayram olsa
     İnsanlar el ele tutuşsa
     Birlik olsa
     Uzansak sonsuza

     Şu dünyadaki en olgun kişi
     Acıya gülendir
     Şu dünyadaki en soylu kişi
     İnsafa gelendir

     Şu dünyadaki en zengin kişi
     Gönül fethedendir
     Şu dünyadaki en üstün kişi
     İnsanı sevendir

     Bütün dünya buna inansa
     Bir inansa
     Hayat bayram olsa
     İnsanlar el ele tutuşsa
     Birlik olsa
     Uzansak sonsuza

      

     V slovenčine:

     My sme prišli sem

     na Tureckú zem utužiť priateľstvá

     Veď to je náš sen,

     aby celá Zem dosiahla ten svoj cieľ.

      

     My sme prišli sem,

     na tureckú zem utužiť priateľstvá

     Veď to je náš sen,

     aby celá Zem dosiahla ten svoj cieľ.

      

     A preto spievajme všetci,

     nech je svet lepší,

     nech o nás každý vie.

      

     A preto lásku dávajme

     v kruhu tancujme,

     nech o nás každý vie.

      

     A preto nerob rozdiely

     medzi národmi,

     sme si všetci rovní.

      

     A preto projekt nech je ten,

     čo splní náš sen,

     už o nás každý vie.

      

      

     V angličtine:

      

     The happiest person

     in the world even,

     that gives you happiness.

      

     The nicest person

     in the world even,

     that loves all the others.

      

     The cleverest person

     in the world even,

     that knows what he says.

      

     The maturest person

     in the world even,

     that  smiles all the time.

      

     Wish all the people believe in that,

     Please  believe in that

     Life will be easier…

     If all the people

     Come together

     It will last forever.


     Náš projekt je dvojročný bilaterálny projekt Comenius pre žiakov vo veku 12-15 rokov.

     Tento projekt sa zameriava na odstránenie hraníc v oblasti vzdelávania a umožňuje študentom vzdelávacie prostredie bez obmedzenia.

      
     Projekt ponúka možnosť prístupu   ku  školským  predmetom vo virtuálnom  prostredí, takže  žiaci  budú  môcť sledovať predmety bez  priamej fyzickej účasti  na vyučovaní   a nevymeškajú žiadne hodiny.
     Slovenský a turecký jazyk  sa bude  vyučovať  žiakom  pomocou  angličtiny v tejto učebni.
      
     Náš projekt prispeje k zvýšeniu kultúrnej interakcie medzi partnerskými krajinami použitím informačných a komunikačných technológií, k spoznaniu odlišného spôsobu života a kultúry prostredníctvom spoločnej virtuálnej učebne.
      
     Výsledky a závery:
       

     September 2010 

     Jazyková brožúra 1: Pomôže pri výučbe slovenského a tureckého jazyka.

      

     Október 2010

     Výmenný pobyt: Umožní kultúrnu interakciu, diskusiu k projektu
     Film o Istanbule: Umožní spoznať európske kultúrne  hlavné mesto roku 2010
     Comenius deň: spropaguje projekt prostredníctvom médií
     Divadelná hra o Hodja Nasreddin: Pomôže spoznať tureckú kultúru
      

     November 2010 

     Vytvorenie webovej stránky projektu: Bude informovať o projektových aktivitách, propagovať projekt a umožní komunikáciu medzi učiteľmi a študentmi
     Virtuálny turecko-slovensko-anglickýslovník.

      

      December 2010

     Prenos vybraných vyučovacích hodín do virtuálneho prostredia: Umožní interaktívne učenie sa
     Organizovanie spoločných virtuálnych učební: Umožní hodiny spoločného jazyka a
     podporí učenie sa slovenského a tureckého jazyka
      

     Január 2011 

     Dotazník o Turecku a Slovensku: Pomôže spoznať kultúry
     Fašiangový bulletin: Pomôže spoznať slovenské tradície

       

     Február: 

     Jazykové okienko: Pomôže pri výučbe slovenského a tureckého jazyka 

       

     Apríl 2010 

     Jazyková brožúra 2: Pomôže pri výučbe slovenského a tureckého jazyka

      

     Máj 2011

     Výmenný pobyt: Umožní kultúrnu interakciu, diskusiu k projektu
     Natočenie filmu o troch európskych hlavných mestách: Umožní spoznať 3 európske hlavné mestá
     Comeniusdeň: spropaguje projekt prostredníctvom médií
     Muzikál: Pomôže spoznať slovenskú kultúru
      

     Október 2011

     Dotazník o efektívnosti systému elektronickej školy: Umožní ohodnotiť systém virtuálnej učebne a vykonať potrebné zmeny

      

     December 2011

     Novoročné pohľadnice v slovenskom a tureckom jazyku: Pomôžu kultúrnej interakcii a používaniu slovenského a tureckého jazyka študentmi v autentickom kontexte

      

     Január 2012

     Kniha ľudových rozprávok: Umožní bližšie spoznať slovenskú a tureckú kultúru zábavným spôsobom
      

     Apríl 2012

     Turistický sprievodca mestami Adana a Štúrovo: umožní študentom používať slovenský a turecký jazyk v autentickom kontexte a navzájom spoznať svoje domovy

      

     Máj 2012

     Certifikáty: Budú motivovať a povzbudzovať študentov na účasť v ďalších projektoch

     Študenti sa všetci spolu počas návštevy aktívne zapoja do vyučovacieho procesu. Napríklad, študenti si pripravia prezentácie svojho mesta a krajiny a vystúpia s nimi na hodinách geografie. Na hodinách anglického jazyka sa budú učiť navzájom svoju reč pomocou angličtiny. Naučia jeden druhého ľudový tanec a ľudové piesne na hodinách hudobnej výchovy. Na hodinách informatiky budú spolu tvoriť webovú stránku projektu. Na hodinách výtvarnej výchovy budú spolu vyrábať bábky v ľudových krojoch tej-ktorejkrajiny.
      
     Počas návštevy slovenskí študenti natočia film o európskych hlavných mestách. Pocestujú do Bratislavy, Budapešti a Viedne a na týchto autentických miestach budú zároveň aj protagonistami filmu. Keď prídu slovenskí študenti do Turecka, pozrú si Istanbul – európske kultúrne hlavné mesto roku 2010.
     Na obidvoch školách sa zorganizuje Comenius deň, počas ktorého sa uskutočnia stretnutia – brífingy študentov z obidvoch škôl za prítomnosti miestnych médií. Cieľom je spoznať študentov a zamestnancov školy. 
      
   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová