• Školský rok 2019/2020

    •  

     Výbor  žiackeho  parlamentu
     Predseda Podpredseda
     Dávid Bruck Liliana Bidelnicová

      

     Koordinátor - učiteľ

     PaedDr. Judita  Viziová

      

     Členovia  žiackeho  parlamentu

     V.A Máté Szajkó VII.A Jakub Letrich
     V.B Bruno Tóth VII.B Alex Bidelnica
     V.C Bianca Kluvánková VIII.A Alan Jiří Volařík
     VI.A Samuel Farka VIII.B Ronald Óvári
     VI.B Daniel Špek IX.A Dávid Bruck
     VI.C Andrea Scheffer IX.B Liliana Bidelnicová
         IX.C René Benko

      

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová