• PROJEKT

    PROJEKT FENOMÉNY SVETA – VODA

     

    Tento rok sa naša škola rozhodla zapojiť sa  do projektu  s názvom  FENOMÉNY SVETA - VODA. Fenomény sveta chápu učenie ako pomyselnú expedíciu, počas ktorej sa žiaci vydávajú na cestu za poznaním spolu s učiteľom, ktorý je ich sprievodcom.  Do vyučovacieho procesu sme implementovali nové metódy  výučby, ktoré umožnia prezentovať učivo žiakom zážitkovou a zábavnou formou.

    Vyučovacie metódy a kompetencie reflektujú súčasné trendy v didaktike. Ide o metódy riadenej výučby, obráteného vyučovania, metódy diferencovanej výučby, didaktické hry či bádateľské metódy. U žiakov sa rozvíja tvorivosť, komunikačná schopnosť, prezentačná zručnosť, schopnosť pracovať v tíme či kritické myslenie.

    Žiaci spoznávajú učivo z viacerých perspektív, keďže sa v ňom prelínajú jednotlivé predmety (geografia, dejepis, fyzika, či biológia). Vzdelávacie videá plnia úlohu názornej vyučovacej pomôcky ku ktorým sa viažu interaktívne cvičenia na preverenie porozumeného obsahu videa.

    Fenomény sveta sú pre učiteľa aj žiakov skutočnou dobrodružnou cestou za poznaním.

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová