• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Školské kolo

    • Jakub Chalmovský, Roderik Dékány, Samuel Farkas, Roman Čief,Tomáš Bánsky, Marcel Jasztrabszky, Kevin Kóša, Marek Morovian, Denis Soboslai, Alan Jiří Volařík

    • 2.miesto
    • Florbal · Školské kolo · 2019/2020
  • 2018/2019

  • Celoštátne kolo

    • Lara Bencová, Lara Bobeková, Nina Dostanič, Rebeka Földyová, Ema Haládiková, Martina Juhászová, Dorina Papová, Lucia Peruteková, Natalia Puskailerová, Simona Šándorová, Zoja Šimonová, Viktória Ďurišová

    • 4.miesto
    • Hádzaná · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Róbert Štercel

    • 2.miesto
    • Petrohrad očami detí · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Viktória Urbánová,Viktória Csomorová

    • 3. miesto
    • Kanoistika · Celoštátne kolo · 2018/2019
  • Krajské kolo

    • Lara Bencová, Lara Bobeková, Rebeka Földyová, Ema Haládiková, Laila Chmelina, Dorina Papová, Lucia Peruteková, Natália Puskailerová, Simona Šándorová

    • 2.miesto
    • Basketbal · Krajské kolo · 2018/2019
    • Viktória Poláková

    • 7. miesto
    • Olympiáda · Krajské kolo · 2018/2019
    • Lara Bencová, Lara Bobeková, Nina Dostanič, Rebeka Földyová, Ema Haládiková, Martina Juhászová, Dorina Papová, Lucia Peruteková, Natalia Puskailerová, Simona Šándorová, Zoja Šimonová,Viktória Ďurišová

    • 1. miesto
    • Hádzaná · Krajské kolo · 2018/2019
    • Max Kristián Volařík, Juraj Šindár, Bibiana Karpatiová, Roman Čief, Tomáš Bánsky, Marcel Jasztrabszky, Alan Jiří Volařík, Dávid Bruck, Dominik Labudjak

    • 5. miesto
    • First Lego League · Krajské kolo · 2018/2019
  • Okresné kolo

    • Lara Bobeková

    • 2.miesto
    • Atletika - Hod kriketovou loptičkou · Okresné kolo · 2018/2019
    • Andrej Ištok

    • 2.miesto
    • Olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Adrián Varga

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Dominik Szabó

    • 3. miesto
    • Olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Viktória Poláková

    • 1. miesto
    • Olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Anna Kápostášová

    • 3. miesto
    • Olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Lara Bencová, Lara Bobeková, Nina Dostanič, Rebeka Földyová, Ema Haládiková, Martina Juhászová, Dorina Papová, Lucia Peruteková, Natalia Puskailerová, Simona Šándorová, Zoja Šimonová, Viktória Ďurišová

    • 1. miesto
    • Hádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Lara Bobeková, Rebeka Földyová, Natália Puskailerová, Lucia Peruteková, Dorina Papová, Laila Chmelina, Lara Bencová, Ema Haládiková, Sára Čomorová, Jessica Pásztorová

    • 1. miesto
    • Basketbal · Okresné kolo · 2018/2019
    • Lara Bobeková, Dorina Papová

    • 4. miesto
    • Bedminton · Okresné kolo · 2018/2019
    • Dávid Bruck, Adrián Varga

    • 5. miesto
    • Bedminton · Okresné kolo · 2018/2019
    • Zoran Ivanics

    • 2.miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2018/2019
    • Dávid Bruck

    • 4. miesto
    • Cezpoľný beh · Okresné kolo · 2018/2019
   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová