• Vážení rodičia !


    Oznamujeme Vám, že v snahe vyjsť Vám v ústrety zavádzame konzultačné hodiny pedagógov. S učiteľmi Vašich detí môžete hovoriť vždy v utorok v čase od 13.30 hod. do 15.00 hod. po predchádzajúcej dohode s pani učiteľkou triednou. Teda zavoláte triednu učiteľku dieťaťa /ak nemáte priamy kontakt na vyučujúceho/ a ona dohodne stretnutie s učiteľom.


    ZŠ Štúrovo

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová