• FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie.

    Hlavné ciele:

    • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie
    • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu
    • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh

    Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november-január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

    Základné hodnoty:

    1. Skúmanie je dôležitejšie než víťazstvo
    2. Sme tím
    3. Hľadáme riešenia pod vedením našich trénerov a mentorov
    4. Vieme, že tréneri a mentori nemôžu odpovedať na všetky otázky, učíme sa všetci spoločne
    5. Ctíme ducha priateľskej súťaže
    6. Delíme sa o zážitky s ostatnými
    7. Rešpektujeme ostatných a ceníme si ich prácu
    8. Bavíme sa
   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová