• Mikuláš pre prvákov
    • Mikuláš pre prvákov

    • Vo štvrtok 6. decembra k nám opäť zavítal Mikuláš zo žiackeho parlamentu. Aj tento rok prišiel v spoločnosti svojich verných pomocníkov, aby urobil radosť najmladším spolužiakom. Spolu navštívili všetkých prvákov, ktorí im za sladkú odmenu zarecitovali krátku báseň alebo zaspievali peknú pieseň.

     Galéria

   • Okresné kolo v basketbale žiačok
    • Okresné kolo v basketbale žiačok

    • Dňa 3.12.2018 sme organizovali Okresné kolo basketbalu žiačok. Okrem našej školy sa zúčastnili: ZŠ Nábrežná NZ, ZŠ SNP Šurany, ZŠ Tvrdošovce.  Turnaj sa hral systémom každý s každým, celkovo 6 zápasov. V prvom dueli sme začali víťazstvom nad tímom ZŠ Tvrdošovce v pomere 14:8. V druhom vystúpení naše dievčatá porazili ZŠ SNP Šurany výsledkom 16:4. Posledný rozhodujúci zápas o prvé miesto sme  po zodpovednom výkone zvládli, nad tímom ZŠ Nábrežná NZ sme zvíťazili so skóre 16:4. Prvé miesto nám prinieslo postup na krajské kolo. Počas prípravy sa budeme snažiť zlepšiť vo všetkých aspektoch hry, aby sme podali, čo najlepší výkon.   

     Našim dievčatám ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.

     Konečné poradie

     1. ZŠ Štúrovo
     2. ZŠ Nábrežná NZ
     3. ZŠ Tvrdošovce
     4. ZŠ SNP Šurany

     Galéria

     Ďakujem sponzorom tejto akcie , že svojím príspevkom zvýšili kvalitu a úroveň tohto podujatia ,ale hlavne radosť našich žiakov .

     SPONZORI :  BUFET HAM – pán  NEMES  ZOLTÁN

   • Mikuláš v kaštieli.
    • Mikuláš v kaštieli.

    • V nedeľu 2.12. 2018  naši prváci zavítali do kaštieľa BELÁ a stretli sa s MIKULÁŠOM a ČERTOM. Krásne prostredie , príjemná hudba a zaujímavý vianočný trh očaril každého .

     Galéria

   • Všetkovedko
    • Všetkovedko

    • Dňa 29.11. sa žiaci 1.-4.ročníkov  zúčastnili súťaže VŠETKOVEDKO.

     Galéria

    • Najlepší návrh loga

    • Milí žiaci!

     Project e Twinning " 123 Grow With Me", do ktorého ste zapojení, vyhlasuje súťaž o najlepší návrh loga.

     Kliknite na nasledujúci odkaz a prosím vyberte za každú zo 4 krajín jeden návrh, ktorý označte.

     Po skončení hlasovania budete informovaní o víťaznom návrhu.

     Hlasuj!

   • Advent
    • Advent

    • Pred príchodom adventného obdobia sme prispeli k výzdobe veľkého adventného venca v centre mesta. Ani studené počasie nás neodradilo, vybrali sme sa na prechádzku a ozdobu sme vlastnoručne pripevnili.

     Galéria

   • Jazykovedná exurzia
    • Jazykovedná exurzia

    • Žiaci vyšších ročníkov sa 28.novembra zúčastnili jednodňovej jazykovej exkurzie vo Viedni. Mali tu možnosť zažiť autentické cudzojazyčné situácie, obohatiť sa o vedomosti z krajinovedy a dosýta si vychutnať pravú predvianočnú atmosféru na vianočných trhoch v Schönbrunne i v centre mesta.

     Galéria

   • Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu
    • Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu

    • Dňa 27. novembra pripravilo vedenie školy spolu s výchovnou poradkyňou pre deviatakov tematické podujatie " Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu ". Snažili sme sa žiakom uľahčiť orientáciu pri výbere stredných škôl. Po slávnostnom otvorení prezentovali zástupcovia stredných škôl možnosti štúdia na ich školách. Tento rok prijalo pozvanie osem stredných škôl regiónu. Podujatie ukončíme rodičovským aktívom o priebehu prijímacieho konania na stredné školy 29. novembra.

     Galéria

   • Obvodné kolo basketbalu starších žiačok
    • Obvodné kolo basketbalu starších žiačok

    • Dňa 14.11.2018 naša škola organizovala Obvodné kolo basketbalu starších žiačok. Z plánovaných štyroch tímov sa turnaja okrem našej školy zúčastnila ešte ZŠ Gbelce, ostatné tímy účasť, bohužiaľ, odmietli. Hrací čas bol 2x10 minút, počas ktorých naše družstvo podalo veľmi sympatický výkon a dokázalo zvíťaziť v pomere 20:0. Týmto víťazstvom si vybojovalo postup na okresné kolo, ktoré organizuje tiež naša škola 3. decembra. V hre máme ešte mnoho nepresností a priestoru na zlepšenie, ale veríme, že dovtedy sa nám podarí všetko vyladiť k dokonalosti.

     Ďakujeme našim dievčatám za vzornú reprezentáciu školy! Galéria

   • Športom pre Červené stužky
    • Športom pre Červené stužky

    • Naša škola sa tradične stáva súčasťou kampane Červené stužky. Tento rok sme sa zapojili školským turnajom, ktorý dostal názov "Drepy pre zdravie". Žiaci našej školy mali urobiť za 1 minútu čo najviac drepov. Do súťaže sa zapojilo 459 žiakov a urobili spolu 16 746 drepov. Atmosféra a priebeh súťaže sa niesli v dobrej nálade. Poďakovanie patrí aj telocvikárom, ktorí nestačili drepy počítať. Našou snahou bolo vytvoriť pozitívny postoj žiakov k športovej aktivite a pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie. Galéria

    • Celoslovenské Testovanie 5-2018

    • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na
     všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia
     žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných
     podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie sa uskutoční v papierovej
     forme.Viac informácií na internetovej stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 .

   • Netradičné formy vyučovania
    • Netradičné formy vyučovania

    •  Interview s pani riaditeľkou

          Myslíte si, že hodina slovenčiny nemôže byť zaujímavá a super? Neveríte? Tak sa spýtajte žiakov V. B triedy!

          V utorok 13. novembra zavítala medzi nich pani riaditeľka Mgr. Anastázia Szabóová. Na toto stretnutie sa žiaci dopredu pripravili a interview dopadlo na výbornú. Atmosféra bola neopísateľná! V triede vládla dobrá nálada, na tvári každého z účastníkov bol badateľný priateľský úsmev a éter bol nasýtený radosťou zo stretnutia. 

          Každý položil pani riaditeľke otázku, na ktorú ochotne odpovedala. A tak sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií.

     Spomenieme aspoň nejaké...Pani riaditeľka odmalička túžila byť učiteľkou. Jej najobľúbenejšími predmetmi boli slovenčina a výtvarná výchova. Má veľmi rada deti a rada učí. Vo voľnom čase sa venuje svojmu synovi, rodine a chodí na prechádzky so psom. 

     Svoju prácu má rada a v budúcnosti plánuje menšie i väčšie zmeny v interiéri a exteriéri našej školy. Ale o tom neskôr...

         Už teraz sa žiaci V. B triedy tešia na ďalšie priateľské stretnutie s pani riaditeľkou.

      

   • Halloween
    • Halloween

    • Posledné popoludnie pred jesennými prázdninami patrilo aj tento školský rok halloweenskej párty. Na pozvanie žiackeho parlamentu sa na školskej chodbe zišli žiaci ako celkom milé a neškodné strašidlá. Prezlečení za strašidlá rôzneho druhu sa mohli veselo zabaviť a zasúťažiť si. Najkreatívnejšie masky dostali na pamiatku malý darček.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto milej školskej aktivity. Galéria

   • Výchovný koncert
    • Výchovný koncert

    • Dňa 8.novembra sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu, ktorého témou bola šikana v jej najrôznejších podobách. Cieľom bola prevencia pred takýmto správaním, skôr než bude neskoro. Besedujúcimi boli speváci Robo Papp a Marcel Dragúň, ktorí svojim priateľským vystupovaním si dokázali získať dôveru publika a vysvetliť žiakom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania. Výchovný koncert bol popretkávaný piesňami v podaní oboch interpretov. Galéria

   • Obvodné kolo v basketbale starších žiakov
    • Obvodné kolo v basketbale starších žiakov

    • Dňa 7.11.2018 sa naše chlapčenské basketbalové družstvo žiakov zúčastnilo Obvodného kola basketbalu starších žiakov vo Dvoroch nad Žitavou. Svoje sily si zmerali s rovesníkmi zo ZŠ Dvory nad Žitavou, ZŠ Svodín a ZŠ Tvrdošovce.

     V prvom zápase si naše družstvo jednoznačne poradilo so ZŠ Svodín v pomere 22:0. V druhom stretnutí nestačilo na domáci výber ZŠ Dvory nad Žitavou, ktorému podľahli 15:5. Tretí zápas priniesol ďalšie vysoké víťazstvo našich 20:2, keď porazili ZŠ Tvrdošovce. V konečnom zúčtovaní 2 výhry a 1 prehra priniesli pekné, ale bohužiaľ nepostupové druhé miesto.

     Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy! Galéria

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Wools. Tradične si ho pripomíname štvrtý októbrový pondelok. Tento školský rok sa žiaci V. B triedy rozhodli, že prekvapia našich najmenších - prváčikov. Prišli na návštevu do každej prvej triedy aj so zaujímavým hosťom. So svetlonosom. Celý vysmiaty svetielkoval a svetielkoval... a piataci zatiaľ čítali povesť Svetlonos v Lednici. Potom prišlo ďalšie prekvapenie v podobe veršov od Jozefa Mokoša Malí sme my, malí... Žiaci v ŠKD zhotovovali originálne záložky do kníh a nezabudli sme ani na reláciu do školského rozhlasu. Žiaci i pedagógovia si vypočuli, čo je hlavnou myšlienkou a cieľom tohto dňa. Pre všetkých žiakov školy pripravili piataci výstavu naj... kníh. Galéria

   • Tvorivé dielne v ŠKD
    • Tvorivé dielne v ŠKD

    • Tradičné tvorivé dielne v ŠKD, ktorých sa zúčastnili deti zo všetkých siedmych oddelení sa uskutočnili dňa 24.10.2018. Pani vychovávateľky pripravili deťom prírodný, odpadový a technický materiál, z ktorého vytvorili jesenné ozdoby a kreácie. Fantázia a samostatnosť sa prejavili pri trhaní, lepení, farbení, dotváraní  prác, ktoré si deti zobrali domov . Z výtvorov mali deti radosť a nezabudli ani na triedenie odpadu a záverečné ukladanie pomôcok. Už teraz sa tešíme na  vianočné tvorivé dielne! Galéria

   • Imatrikulácia prvákov
    • Imatrikulácia prvákov

    • Dňa  09.10.2018 sa na pôde školy konala imatrikulácia prvákov, ktorí pred svojimi rodičmi ukázali svoje vedomosti a schopnosti získané počas uplynulého mesiaca. Teta Zuzka z ,, družiny“ preverila šikovnosť a smelosť detí z 1.A, 1.B, 1.C triedy za prítomnosti triednych učiteliek, ktoré boli na svojich žiakov patrične hrdé. Kamaráti- deviataci zložili sľub prvákom ,v ktorom sa zaviazali detičkám v škole pomáhať a zároveň prváci, po zvládnutých úlohách pristúpili k zloženiu prváckeho sľubu ,pozostávajúceho zo snahy zvládnuť nielen učivo, ale aj ostatné výzvy  školského života. Spoločne sme to zvládli na jednotku, ktorá prváčikom svietila na imatrikulačnom vysvedčení. Galéria

   • Šport na škole.
    • Šport na škole.

    • Pod vedením trénera Bohumila Toběrného sa dňa 25.10.2018 zúčastnili naši žiaci majstrovstiev okresu v bedmintone družstiev. Našu školu reprezentovali dievčatá Lara B. a Dorina P. a chlapčenské družstvo tvorili žiaci Dávid B. a Adrián V..

              V kategórii dievčat naše reprezentantky skončili v konkurencii 12 družstiev na peknom štvrtom mieste a chlapci v konkurencii 13 družstiev na peknom piatom mieste. Žiakom za vzornú reprezentáciu gratulujeme a samozrejme aj ďakujeme. Galéria

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová