• Deň jablka
    • Deň jablka

    • Ľudová múdrosť hovorí: "Každý deň jedno jablko, od lekára ďaleko. " Dňa 24. októbra sme si pripomenuli Deň jablka. Žiaci aj učitelia prichádzali do školy s jablkom v ruke. Cez prestávku sa za tónov  piesní o jablku stretli na chodbe školy a vytvorili živú jabĺčkovú reťaz. Súťažilo sa aj o najväčšie a najmenšie jablko. Najväčšie priniesla Lili Bidelnicová  a najmenšie Alan Volařík. Najaktívnejšou triedou tohto podujatia bola VII.B trieda. Výhercom blahoželáme. Deň to bol vydarený, veselý, plný jablkových vitamínov. Galéria

   • Svetový deň srdca
    • Svetový deň srdca

    • Starostlivosti o zdravé srdce je potrebné venovať sa od útlleho veku. Preto sme i tento rok nezabudli na Svetový deň srdca. Zorganizovali sme výstavu žiackych prác na tému srdce. Naši žiaci majú veľký talent. Ich nápaditosť a zručnosť sa prejavila v rôznych maľbách, aranžmánoch z prírodných materiálov, výrobkoch v tvare srdca. Výhercami za najkrajšie práce sú :Laura Potočná, Lenka Barochová, Laura Fraňová, Viktória Árendášová a Bibiána Karpátiová. Srdečne blahoželáme ! Galéria

    • Hovorme o jedle

    • Tento týždeň  sme pre  Vás pripravili  zaujímavé aktivity o správnom stravovaní.Najlepšie práce posielame na súťaž.Tak neváhajte a zapojte sa.

   • Naša stránka
    • Naša stránka

    • Milí rodičia ,

     od septembra sme pre Vás spustili novú aplikáciu  v programe EduPage - elektronickej triednej knihy s klasifikačným záznamom.

      Naším cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu informovanosť o Vašom dieťati . Cez túto aplikáciu budete hneď informovaní o absencii Vášho dieťaťa, o známkach, ktoré práve dostalo, ale i o "poznámkach" týkajúcich sa jeho správania na vyučovaní. Informujeme Vás aj o aktuálnych podujatiach , ktoré sa  pripravujú na škole.

     Pokiaľ má učiteľ čas môže Vás oboznámiť i s aktuálnou domácou úlohou, nie je to však jeho povinnosťou. Naopak, naďalej je  povinnosťou žiakov  zapisovať si domáce úlohy .

     Dúfam , že sa Vám naša nová ponuka páči a prispeje k lepšej  spolupráci vo výchove a vzdelávaní našich žiakov, Vašich detí.

   • Európsky týždeň programovania
    • Európsky týždeň programovania

    • Z tejto príležitosti zavítal k nám tím mladých programátorov, ktorí v spolupráci so spoločnosťou SAP Slovensko pripravili pre našich žiakov zaujímavé hodiny. Na  hodinách si žiaci vyskúšali svoje zručnosti so stavebnicami Lego Mindstorms  Education . Po zhotovení robotov sa pokúsili im naprogramovať  základné pohyby, otestovali okuliare pre virtuálnu realitu a Leap Motion. Boli to zábavné a poučné hodiny.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľstvo  ZŠ oznamuje , že na  deň  12.10. / piatok/ udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

     Dňa 11.10. / štvrtok/ bude ŠKD len do 17.00 hod .

   • Čaro jesene
    • Čaro jesene

    • 30.9. organizovalo mesto Štúrovo kultúrne podujatie Čaro jesene , ktorého sme sa zúčastnili prostredníctvom dekoratívnych výtvorov našich žiakov pod vedením pani vychovávateliek a učiteliek .

     Vtipné, tvorivé a estetické práce skrášľovali pešiu zónu, za čo im pekne ďakujeme.

   • Beh cez most Márie Valérie
    • Beh cez most Márie Valérie

    • Dňa 29.9.sa žiaci našej školy zúčastnili behu cez most Márie Valérie. Slnečné počasie vylákalo vyše 3000 účastníkov pred Baziliku v Ostrihome. Beh odštartoval zástupca primátora mesta Ostrihom.

     Bežecká trať bola dlhá 4 km a naši žiaci s pedagógmi ju zvládli výborne. Niektorí bežali dokonca spolu s rodičmi. Aj takto sa dá tráviť voľný čas. Účastníkom a reprezentantom školy ďakujeme.

    • Turistika Burdov

    • Základná škola organizuje v rámci Európskeho týždňa športu turistiku pre žiakov školy. Príďte a podporte vlastné zdravie #beactive spoločne s nami.

   • Rodičovské združenie
    • Rodičovské združenie

    • Pozvánka

     Vážení rodičia. Pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 20.09.2018.

   • Prevencia šikanovania
    • Prevencia šikanovania

    • Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Viac informácií nájdete v dokumente.

   • Rýchlokurz prvákov
    • Rýchlokurz prvákov

    • 2.školský deň naši prváčikovia zažili veselé predpoludnie. Ocitli sa najprv v rozprávkovom príbehu Pimpaly, ktorá toho o škole veľa nevedela. A tak ju do tajomstiev školy zaviedli naši tretiaci. Svoju neznalosť však prefíkane tajila pomocou čarovných trikov. Pani učiteĺky ju však vyskúšali a zistili, že Pimpala nevie ani čítať.

     Príbeh menil svoj dej,keď sa zrazu objavila pani riaditeľka. Odhalila v Pimpale pani vychovávateľku, ktorej dala za úlohu spraviť rýchlokurz prvákov.

     Rozprávková atmosféra sa zmenila a deti sa ocitli uprostred didaktickej aktivity doprevádzanej piesňami Mira Jaroša. Úlohou tejto aktivity bolo eliminovať  stres z nového  prostredia a nových ĺudí v školskom živote. Počas hier deti spoznávali staro-nových priateľov z materských škôl ,ale už  v nových komunitách  1.A, 1.B,a 1.C triedy. Pomocou hier sa naučili pohotovo sa orientovať v dave, spoznať  svoju pani učiteľku, pani vychovávateľku  a spolužiakov z triedy. Pomocou hry „Semafor“  sa naučili bezpečne prechádzať v zoskupeniach po chodbách školy .

     V závere zložili sľub prvákov, za úspešné absolvovovanie rýchlokurzu si prevzali  od pani riaditeľky „Certifikát rýchlokurzu prvákov“ a tretiaci za statočnú pomoc dostali „Certifikát školiteľa Rýchlokurzu prvákov“. Vo veselej atmosfére sme sa rozlúčili a vrátili späť do tried zužitočniť svoje nové poznatky.:)

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová